Upravni odjeli

Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, poslova državne uprave koji su prenijeti na Grad u skladu sa zakonom i drugim propisima, kao i druge poslove u skladu s posebnim propisima. Upravna tijela osnivaju se u skladu sa rasporedom i opsegom poslova prema srodnosti, ustrojstvenoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova, rukovođenja i odgovornosti. Unutarnja revizija se uspostavlja nezavisno o drugim ustrojstvenim jedinicama institucije u planiranju rada, obavljanju poslova unutarnje revizije i izvještavanju. (Službeni glasnik Grada Trogira 11/17 – http://trogir.hr/GradTrogir/glasnici/2017-godina/2842-broj-11-2017)

Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada
Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije
Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje
  • Obrasci Strelica
Combined Shape Combined Shape Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja 1 stavki
Combined Shape Combined Shape I tebe se pita 1 stavki
  • Izvješća o radu Strelica

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/trogirh/public_html/wp-content/themes/trogir/views/blocks/content-documents-folders.php on line 90
Combined Shape Combined Shape Izvješća za 2016. 1 stavki