Javne usluge

Gradska uprava Grada Trogira kroz svojih pet upravnih odjela radi na unaprjeđenju kvalitete i standarda života svih građana kroz niz ekonomskih, socijalnih i projektnih aktivnosti.

 • Sve kategorije Strelica
 • Arhivirano – bez objave Strelica
 • e-Oglasna ploča Strelica
 • eOglasna ploča – Pojedinačni ispravni postupci Strelica
 • eOglasna ploča – Poziv za uvid u spis Strelica
 • Građevinske dozvole Strelica
 • Javni pozivi Strelica
 • Lokacijske dozvole Strelica
 • Natječaji Strelica
 • Natječaji – arhiva Strelica
 • Obavijesti Strelica
 • Obavijesti – arhiva Strelica
 • Pojedinačni ispravni postupci Strelica
 • Pozivi Strelica
 • Pozivi – arhiva Strelica
 • Pozivi za uvid u spis Strelica
 • Rješenja o utvrđivanju građevne čestice Strelica
 • Rješenje o izvedenom stanju Strelica
 • Arhiva Strelica
Vidi sve natječaje Strelica