Gradska uprava

Gradska uprava Grada Trogira smještena je u zgradi Kneževa dvora (Trg Ivana Pavla II I/II) te u zgradi "Mosorova doma" (Put Mulina 2).