Kontakti

Ovdje pronađite sve važne kontakte u Gradskoj upravi Grada Trogira. Ako ne pronalazite željeni kontakt, nazovite tajnicu Grada na 021/800-401.

Combined Shape

Kategorije

  • Sve kategorije Strelica
  • Ured gradonačelnika Strelica
  • Javne potrebe Strelica
  • Komunalno gospodarstvo Strelica
  • Prostorno planiranje Strelica
  • Financije Strelica
  • Unutarnja revizija Strelica
Ured gradonačelnika
Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Računovodstvo
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Lokacija Trg Ivana Pavla II, Trogir
Lokacija Trg Ivana Pavla II, Trogir
Unutarnja revizija
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Ured gradonačelnika
Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Lokacija Put Mulina 2a, Trogir
Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Računovodstvo
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir
Lokacija Trg Ivana Pavla II, Trogir
Lokacija Trg Ivana Pavla II, Trogir
Unutarnja revizija
Lokacija Trg Ivana Pavla II I/II, Trogir