O gradu

Pregled osnovnih informacija o Gradu Trogiru kao što su: kratka povijest Trogira, ustanove pod nadležnošću Grada Trogira, zone zaštita Grada Trogira (UNESCO), obilježja Grada (zastava i grb) te statut Grada Trogira.