Prostorno planiranje

Novi prostorni plan Grada Trogira i urbanistički planovi Grada Trogira

Započinjanje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone "Sveti Križ"

Urbanistički plan uređenja naselja Žedno

Prostorni plan uređenja Grada Trogira

Ciljane izmjene plana – područje rta Cumbrijan

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE POS 3 (UPU10)

URBANISTIČKI PLAN PLAN UREĐENJA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE SVETI KRIŽ (UPU17)

URBANISTIČKI PLAN PLAN UREĐENJA NASELJA MASTRINKA I (UPU 6.1)

DETALJNI PLAN UREĐENJA “BRIGI-LOKVICE” (DPU 5)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE POS 2 (UPU15)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA PLANO (UPU 18)

DETALJNI PLAN UREĐENJA I FAZE OBALE OD MADIRACINOG MULA DO DUHANKE (DPU 4)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PROIZVODNE ZONE “PLANO 3” (Pr 2) (UPU 7)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE POS 4 (UPU 16)