Radno vrijeme

Radno vrijeme gradske uprave

Ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak – 07.00h – 15.00h
Utorak – 09.00h – 17.00h

Rad sa strankama (svi upravni odjeli osim Upravnog odjela za urbanizam i prostorno uređenje)
Ponedjeljak, srijeda, četvrtak – 08.00h – 10.30h
Utorak – 13.00h – 17.00h

Pisarnica
Ponedjeljak, srijeda, četvrtak – 08.00h – 13.00h
Utorak – 10.00h – 17.00h

Upravni odjela za urbanizam i prostorno uređenje
Rad sa strankama
Srijeda – 08.00h – 12.00h
Utorak – 13.00h – 17.00h