Savjet mladih

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Trogira koje promiče i zagovara prava, potreba i interesa mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnim uključivanjem mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Grada Trogira.

Predsjedništvo

Dora Maravić , predsjednica Savjeta mladih

Domagoj Maljković, zamjenik predsjednice Savjeta mladih

e-mail: savjetmladihtrogir@yahoo.com

 

Dokumenti – Mandatno razdoblje 2022.g. – 2025.

Arhiva (Mandatno razdoblje 2019. – 2022.)

Arhiva (Dokumenti do 2019.)