Gradsko vijeće

Gradsko vijeće grada Trogira broji 15 vjećnika. Predsjednik gradskog vijeća grada Trogira je Toni Zulim , a prvi potpredsjednik gradskog vijeća grada Trogira je Goran Piteša . Sve upite vezane za rad gradskog vijeća možete poslati na e-mail: vijece@trogir.hr