Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Grada Trogira broji 17 vijećnika, od čega jedan predsjednik (Ante Piteša, ing.) te prva potpredsjednica (Nives Karanušić). Sve upite vezane za rad gradskog vijeća možete poslati na e-mail: vijece@trogir.hr.