Povjerljiva osoba

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik su zaposlenici koje imenuje poslodavac, a zaduženi su za zaprimanje prijava nepravilnosti, vođenje postupka vezano uz prijave nepravilnosti te zaštitu prijavitelja nepravilnosti u okviru svoje nadležnosti. Povjerljiva osoba dužna je djelovati zakonito i savjesno i čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke iz prijave. Prijavitelj nepravilnosti ima pravo biti obaviješten o poduzetim radnja i o odluci o njegovoj prijavi.

Povjerljiva osoba Grada Trogira

Ljiljana Šoda, diplomirana pravnica

Radno mjesto: Viša stručna suradnica za pravne poslove Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu grada
E-mail: ljiljana.soda@trogir.hr
Telefon: 021 800 425

Zamjenica povjerljive osobe Grada Trogira

Ana Golubičić, diplomirana ekonomistica

Radno mjesto: Savjetnica  pri Upravnom odjelu za financije, proračun i naplatu potraživanja
E-mail: ana.golubicic@trogir.hr
Telefon: 021 444 590