Razvojni projekti

Plan ukupnog razvoja Grada Trogira, počevši od analize situacije pa sve do identifikacije i predstavljanja tri osnovna cilja razvoja Grada.