Djeca i mladi

Grad Trogir provodi različite mjere socijalne politike usmjerene prema djeci i mladima. Primjer takvih mjera su subvencioniranje prijevoza učenika i studenata, novčane potpore za novorođenu djecu te potpore za vrijeme porodiljnog dopusta itd.

Subvencionirani prijevoz učenika i studenata

Pomoć za školovanje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji

Novčana potpora za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta od jedne do treće godine života djeteta