Kulturno vijeće

(PDF) Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Trogira

Članovi Kulturnog vijeća:

  • Jelena Buble, predsjednica
  • Vinko Buble, član
  • Magdalena Kudelik, članica
  • Mario Markovina, član
  • Lujana Paraman, članica

Zapisnici:

Izvješća o radu: