Lokalni porezi

Lokalni (gradski) porezi su regulirani Odlukom o gradskim porezima Grada Trogira – (Službeni glasnik Grada Trogira 4/2012 i Narodne novine 77/2012).