CReAIT projekt: Grad Trogir s talijanskim Fermom kreira rješenja za inkluzivni i pristupačni turizam

Grad Trogir raspisao Javni natječaj za financiranje udruga civilnog društva za 2021. godinu

ACI MARINA u Trogiru priključena na kanalizacijski sustav

Od 1. siječnja 2020. na snagu je stupio čitav set novih zakona o turizmu

Edukacija za privatne iznajmljivače

Održana besplatna turistička vođenja povodom Dana međunarodnog priznanja Hrvatske