Mjesni izbori 2023.g.

Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Trogira donesena je Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira na dan 7. svibnja 2023. godine.

  1. Sukladno odredbi članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 12/13., 4/18., 5/20. i 7/22.), Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.
  2. Sukladno Rješenju o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Trogira od 3. travnja 2023.g. imenovani su članovi stalnog sastava Izbornog povjerenstva.
  3. Sukladno Rješenju o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira od 11. travnja 2023. g. imenovani su članovi sastava proširenog izbornog povjerenstva.
  4. U nastavku su objavljene sve navedene odluke, rješenja, te upute i obrasci za provođenje izbora, kao raspored dežurstava izbornog povjerenstva.

Sve dodatne informacije od Izbornog povjerenstva se mogu dobiti putem elektroničke pošte: mjesni.izbori@trogir.hr.

 

 

Upute i izjave