Poslovnik i javnost rada

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Trogira uređuje djelovanje gradskog vijeća Grada Trogira. O dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Javnost rada

Sjednice Gradskog vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća ,ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća.
O radu Gradskog vijeća javnost se obavještava u pravilu objavom poziva dnevnog reda sa prijedlozima akata za raspravu, na web stranicama Grada Trogira. Svi akti doneseni na sjednici Gradskog vijeća objavljuju se u „Službenom glasniku Grada Trogira”. O dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.