Sastav

Gradsko vijeće grada Trogira broji 15 vjećnika. Predsjednik gradskog vijeća grada Trogira je Toni Zulim , a prvi potpredsjednik gradskog vijeća grada Trogira je Goran Piteša . Sve upite vezane za rad gradskog vijeća možete poslati na e-mail: vijece@trogir.hr

15 vijećnika gradskog vijeća

SDP-HNS-HSU-LABURISTI
LISTA GRUPE BIRAČA
HDZ
HDZ
HDZ
MOST
ZAJEDNO ZA TROGIR
SDP-HNS-HSU-LABURISTI
SDP-HNS-HSU-LABURISTI
SDP-HNS-HSU-LABURISTI
SDP-HNS-HSU-Laburisti
SDP-HNS-HSU-Laburisti
SDP-HNS-HSU-Laburisti
SDP-HNS-HSU-Laburisti
SDP-HNS-HSU-Laburisti