Sastav

Gradsko vijeće Grada Trogira broji 17 vjećnika, od čega jedan potpredsjednik (Ante Piteša, ing.) te jedna potpredsjednica (Nives Karanušić). Sve upite vezane za rad gradskog vijeća možete poslati na e-mail: vijece@trogir.hr

17 vijećnika gradskog vijeća

Lista grupe birača
SDP-HNS-HSU-Laburisti
HDZ
HDZ
HDZ
HDZ
HDZ
HDZ
HDZ
HSP
SDP-HNS-HSU-Laburisti
SDP-HNS-HSU-Laburisti
SDP-HNS-HSU-Laburisti
SDP-HNS-HSU-Laburisti
SDP-HNS-HSU-Laburisti
Nezavisni
Nezavisni