Gradsko vijeće Trogira: osigurani preduvjeti za gradnju nove sportske dvorane