Primjer dobre prakse: nakon otvaranja reciklažnog dvorišta u Trogiru u 2021. prikupljeno čak 827 tona otpada