Primjer dobre prakse: nakon otvaranja reciklažnog dvorišta u Trogiru u 2021. prikupljeno čak 827 tona otpada

U 2020. prikupljene su tek 102 tone odvojenog otpada, a u 2021. građani su sami u reciklažno dvorište donijeli čak 126,359 tona otpada

 

U prvih godinu dana rada reciklažnog dvorišta u Trogiru ostvaren je značajan napredak u odvajanju otpada. Građanke i građani Trogira prepoznali su važnost korištenja reciklažnog dvorišta u kontekstu smanjivanja miješanog komunalnog otpada te očuvanja okoliša te povećali odvajanje u odnosu na 2020. za više od pet puta, odnosno osam puta ako se pribroji građevinski otpad.

Koliko je otvaranje reciklažnog dvorišta promijenilo odnos Trogirana prema otpadu najbolje pokazuju brojke, odnosno usporedba 2020. kada su ukupno prikupljene 102,2 tone otpada, s 2021. kada je ukupno prikupljeno 827,919 tona otpada, odnosno 577,6 tona ako se ne računa građevinski otpad. Građani su pri tome sami u reciklažno dvorište donijeli 126,359 tona otpada.

„Moram priznati da ni sami nismo znali što točno očekivati i kakav će odaziv građana biti, ali ove brojke su za svaku pohvalu i ponos svih nas. Malo po malo educiramo se i postajemo zeleniji grad – mi u gradskoj upravi dajemo svoj doprinos najbolje što znamo, zelenim projektima, a odgovor građana je takav da i u ovome možemo biti primjer dobre prakse i među najboljima u regiji, a i šire. Hvala svima koji odvajaju otpad i neka još više koriste reciklažno dvorište u 2022.“, poručio je gradonačelnik Ante Bilić.

Pregled zadnje tri godine izgleda ovako:

2019. godini odvojeno je ukupno 11,7 tona papira/stakla/plastike, te manje količine drugih vrsta otpada sakupljenih putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Na adresi korisnika prikupljeno je 22,88 tona glomaznog otpada.

2020. godini sakupljeno je 17,5 tona papira/stakla/plastike i 50,36 tona glomaznog otpada na adresi korisnika, te manje količine drugih vrsta otpada sakupljenog putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Ukupna količina odvojenog otpada uključenog u izračun stope odvajanja iznosila je 102,2 tone.

Brojke za 2021. godinu govore o rastu odvajanja otpada za više od osam puta. Otpad je prošle godine prvi put odvojeno sakupljan putem reciklažnog dvorišta, a sveukupno je prikupljeno 827,919 tona otpada. Papira/stakla/plastike ukupno je sakupljeno 87,3 tona. Na adresi korisnika prikupljeno je 112,14 tona glomaznog otpada, građani su sami donijeli još 47,243 tone glomaznog otpada, a ukupno je u reciklažnom dvorištu prikupljeno 448,743 tone glomaznog otpada. Prikupljeno je 250,318 tona građevnog otpada, 22,55 tona drva, 12,185 tona biorazgradivog otpada, te 3,6675 tona opasnog otpada. Ukupno je prikupljeno 22 vrste neopasnog i 9 vrsta opasnog otpada. Inače, u reciklažnom dvorištu preuzima se i otpadna ambalaža od pića i isplaćuje povratna naknada.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je od ponedjeljka do petka 8-17 sati te subotom 8-12 sati. Građani sve informacije mogu dobiti na broj 091/2234 027 i na mail reciklazno@tgholding.hr.