Zahtjev za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi drugog osnivača

Izabrana najbolja arhitektonska rješenja za most preko Foše

Grad Trogir dio studijske posjete Veneciji u sklopu inicijative Plastic Smart Cities

UNESCO pohvalio Trogir: brandiranje destinacije i participativno budžetiranje kao primjeri dobre prakse

Operativni sastanak Grada Trogira i Hajduka: realizacija projekta kampa u Divuljama ide prema planu