Gradsko vijeće Trogira: osigurani preduvjeti za gradnju nove sportske dvorane

Potpisan ugovor o uređenju šetnice Brigi – Lokvice s biciklističkom stazom