Postupci jednostavne nabave

Jednostavna nabava je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 EUR (ranije 200.000,00 kuna), odnosno radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 EUR (ranije 500.000,00 kuna). Jednostavne nabave, Grad Trogir provodi sukladno pravilnicima priloženim u nastavku.