Postupci jednostavne nabave

Jednostavna nabava je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna. Jednostavne nabave, Grad Trogir provodi sukladno pravilnicima priloženim u nastavku.