Statut i obilježja grada

Odlukom o grbu i zastavi Grada Trogira («Službeni glasnik Grada Trogira» br.2/96 i 2/98) GRAD TROGIR ima grb i zastavu grada. Statut Grada Trogira donesen je 28.03.2013.

Obilježja Grada Trogira

Odlukom o grbu i zastavi Grada Trogira («Službeni glasnik Grada Trogira» br.2/96 i 2/98) GRAD TROGIR ima grb i zastavu grada .


Grb
predstavlja u poluookruglom štitu u plavom polju srebreni (bijeli) utvrđeni grad-desno i lijevo dvije dvije dvokatne kule s dvostrukim kruništima povezane zidom također s kruništem. U sredini su otvorena gradska vrata s likom sv. Ivana Trogirskoga-zaštitnika Grada Trogira u crvenom s mitrom i biskupskim zlatnim štapom. Iznad zida u sredini je zvonik trogirske katedrale na tri kata. Ispod, u dnu, valovito more- tri naizmjenično plavo-bijele valovite trake. Gore, desno, u plavom polju nalazi se zlatna (žuta) u koso postavljena zvijezda repatica (šest krakova plus rep).

Zastava Grada je pravokutnog oblika s omjerom stranica širine i dužine zastave 1:2. Površina zastave je bijele boje. Na zastavi se u sredini na sjecištu dijagonala nalazi grb Grada.