Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Dodjela zakupa javnih površina za postavljanje štandova, info pultova i drugih pokretnih naprava za 2021.g.

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Trogira

Javni poziv za dodjelu u zakup javnih površina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za razdoblje od 01.04.2021. do 31.03.2022.

Javni poziv za dostavom financijskih i opisnih izvještaja udruga za 2020. godinu

Poziv na 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za dan 07. prosinca 2020.g.

Javni poziv za dodjelu božićnice umirovljenicima sa niskim primanjima

Javni poziv za isplatu božićnica nezaposlenim osobama s prebivalištem u Gradu Trogiru

Poziv na 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za dan 09. studenog 2020.g.

Zaključak o raspisivanju javnog poziva za dostavu ponuda za suorganizaciju manifestacije „ADVENTURA 2020.“