Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi grada Trogira

Poziv na 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za dan 5. veljače 2024. g. s početkom u 09:00h

Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o prglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi

Javni poziv za dostavu izvještaja o namjenskoj potrošnji proračunskih sredstava iz Proračuna Grada Trogira za 2023. godinu

Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama

Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada trogira za 2024. godinu

Javni poziv za svjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za dan 27. listopada 2023. g. s početkom u 09:00h

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o porezima Grada Trogira