Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – jpp na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Javni poziv za dodjelu sredstava iz programa mjera poticanja poduzetništva na području Grada Trogira

Javni poziv za dodjele u zakup javnih površina

Poziv na 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za dan 28. ožujka 2023. g. s početkom u 13:00h

Javni poziv za dodjelu zakupa javnih površina

Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o uvjetima osnivanja prava služnosti za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu

Javni potiv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga – Statutarna Odluka o dopuni Statuta Grada Trogira

Poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za dan 7. ožujka 2023. g. s početkom u 10:00h

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC PL 095 Put Jazvina-3, radi upisa u zemljišne knjige

Javni poziv za sudjelovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o grobljima