Javni poziv za dostavu financijskih izvještaja o namjenskoj potrošnji proračunskih sredstava iz Proračuna Grada Trogira za 2022. godinu

Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – trg

Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o osnivanju mjesnog odbora Mastrinka

Javni poziv za savjetovanje sa  javnošću u postupku donošenja prijedloga Pravilnika o visini zakupnine i drugim uvjetima za zakup javnih površina u Gradu Trogiru

Javni poziv za savjetovanje sa  javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama za potrebe provedbe projekta „Zaželi promjenu 3“

Javni poziv – ponuda vlasnicima nekretnina radi sporazumnog rješavanja imovinskopravnih odnosa (stjecanje prava vlasništva) za izgradnju objekta – rekonstrukcija Ulice A. Starčevića od spoja s Ulicom dr. Franje Tuđmana do spoja s državnom cestom D126

Poziv na 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za dan 28. prosinca 2022. g. s početkom u 10:00h

Poziv za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Grada Trogira

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini