Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa mjera poticanja poduzetništva na području Grada Trogira

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira

Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi-javno parkiralište Čiovo I

Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi-javno parkiralište T2

Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – javno parkiralište T1

Javni poziv za dostavu financijskih izvještaja o namjenskoj potrošnji proračunskih sredstava iz Proračuna Grada Trogira za 2022. godinu

Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – trg

Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o osnivanju mjesnog odbora Mastrinka

Javni poziv za savjetovanje sa  javnošću u postupku donošenja prijedloga Pravilnika o visini zakupnine i drugim uvjetima za zakup javnih površina u Gradu Trogiru

Javni poziv za savjetovanje sa  javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi