Ovim zaključkom utvrđuje se broj, vrsta i iznos pomoći za školovanje učenika iz socijalno ugroženih obitelji.