Poziv na 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za dan 30. studenog 2023. g. s početkom u 09:00h

Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat “Postrojenje za proizvodnju betona u naselju Plano, Grad Trogir, Splitsko-dalmatinska županija”

Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama

Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru

Oglas o otvaranju zemljišne knjige za k. o. Drvenik

Odluka o otvaranju zemljišne knjige za k. o. Drvenik

Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima grada Trogira u školskoj i akademskoj 2023./2024. godini

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada trogira za 2024. godinu

Javni poziv za svjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu