Poziv na 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za dan 20. lipnja 2024. g. s početkom u 09:00h

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-7599_2024 po prijedlogu predlagatelja Igora Šipića

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-18510/2024 po prijedlogu predlagatelja Nenade Vukman

Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi javna parkirališta, javne zelene površine i javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-16400/2024 po prijedlogu predlagatelja Milivoj Farčić i Goran Kasabačić

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-10647/2024 po prijedlogu predlagatelja Anka Lučić, Emil Lučin i Zorka Žaja

Javni poziv za otvaranje savjetovanja s javnošću u postupku donošenja Odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno ili garažno mjesto unutar zaštićene povijesne cjeline Grada Trogira

Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju poslovnog prostora – uredske prostorije

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-31112/2023 – k.o. Trogir – predlagatelji Mihovil Šantić, Ana Coc-Kroft rođ. Šantić