17. srpnja 2020.g. (PETAK) s početkom u 17. srpnja 2020.g. (PETAK) s početkom u 09:00 sati u zgradi Kneževa dvora09:00 sati u zgradi Kneževa dvora.