Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o prglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi

Izviješće o javnoj raspravi o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Krban

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Krban

Odluka o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja Krban za ponovnu javnu raspravu

Obavijest o sklapanju Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Trogira

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-25443/2323 predlagatelj Milan Karanušić – k. č. 3546/11, k.o. Trogir (Plano)

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ica upravnih tijela Grada Trogira

Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra/lučkog područja

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2024. godinu

Javni poziv za dostavu izvještaja o namjenskoj potrošnji proračunskih sredstava iz Proračuna Grada Trogira za 2023. godinu