Natječaj je u skladu s odredbom članka 17. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine,” 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) objavljen u Narodnim novinama broj, Oglasni dio, Natječaji za radna mjesta, broj 39 iz 2020. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=3&ogvrsta=26&godina=2020&broj=39&rpp=10&qtype=1&pretraga=da