Javne potrebe u društvenim djelatnostima Grada Trogira za 2020. godinu su: javne potrebe u kulturi, tehničkoj kulturim sportu, humanitarnoj skrbi, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, neformalnom obrazovanju djece i mladih, brige i skrbi o umirovljenicima, braniteljima i njihovim obiteljima, u području protupožarne zaštite i spašavanja turizma i ostalih društvenih djeltnosti.