Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina, Travarice i Lokvica u Trogiru,Ev.br. 03/23 VV

 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8217769