Javna nabava u tijeku

eojn@nn.hr

Zakonska regulativa

Zakon o javnoj nabavi

Narodne novine broj:

Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Narodne novine broj:

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

Narodne novine broj:

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Narodne novine broj:

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Narodne novine broj:

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

Narodne novine broj: