Javna nabava u tijeku

eojn@nn.hr

  • 2021.g. Strelica
  • 2020.g. Strelica
Combined Shape Combined Shape Nabava, ugradnja i implementacija fotonaponskih sunčanih elektrana na zgradi „ex Dom Mosor“ i zgradi Sportske dvorane „Vinko Kandija“ u Trogiru, Ev.br. 06/21 MV. 4 stavki
Combined Shape Combined Shape Nabava, Dostava i montaža ljetne pozornice za potrebe Grada Trogira Ev.br. 08/20 MV 3 stavki

Koncesije

  • 2021.g. Strelica
Combined Shape Combined Shape Dokumentacija za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Trogira 1 stavki

Zakonska regulativa

Zakon o javnoj nabavi

Narodne novine broj:

Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Narodne novine broj:

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

Narodne novine broj:

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Narodne novine broj:

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Narodne novine broj:

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

Narodne novine broj: