Zakoni

Uredbe

Odluke

Pravilnici

 • Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
  (NN 105/17108/17)
 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
  (NN 93/17)
 • Pravilnik o geodetskom projektu
  (NN 12/1456/14)
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izviješća o stanju u prostoru
  (NN 48/1419/15)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora
  (NN 29/8336/85 42/86)
 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
  (NN 106/9839/0445/04-ispravak, 163/049/11)
  Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana
  (NN 135/10)
 • Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja
  (NN 122/15)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN118/1965/20)  – pretraži NN
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta(NN 118/1965/20)  – pretraži NN
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  (NN 112/1734/1836/1998/1931/2074/22) – pretraži NN
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
  (NN 78/13) – Napomena: Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 78/13) važi do 28. lipnja 2025. godine kada na snagu stupa Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 12/23) koji ga zamijenjuje.– pretraži NN
 • Pravilnik o održavanju građevina
  (NN 112/1498/19)– pretraži NN
 • Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste
  (NN53/0220/17) – pretraži NN
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata 
  (NN98/99,  29/0320/17) – pretraži NN
 • Pravilnik o kontroli projekata
  (NN 32/1472/20) – pretraži NN
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  (NN 88/17)  – pretraži NN
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  (NN 73/15) – pretraži NN
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  (NN 73/15) – pretraži NN
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izviješća nadzornog inženjera
  (NN 131/2168/22) – pretraži NN
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
  (NN 46/1898/19) – pretraži NN
 • Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta
  (NN 116/19) – pretraži NN
 • Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu
  (NN 47/12) – pretraži NN
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata
  (NN 84/19123/1936/20) – pretraži NN
 • Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora
  (NN 116/19) – pretraži NN
 • Pravilnik o načinu označivanja građevine opasnom
  (NN 116/19) – pretraži NN

Izviješća

 • Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008.-2012.
  (NN 61/13) – pretraži NN
 • Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2013 – 2019.
  (NN 105/21)– pretraži NN

Tehnički propis

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
(NN 128/1570/1873/18-ispravak86/18-ispravak) – pretraži NN