ZAKONI:

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Narodne novine broj: 127/17, 138/20, 151/22

Zakon o proračunu
Narodne novine broj: 144/21

Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Narodne novine broj: 111/18, 41/20

Opći porezni zakon
Narodne novine broj: 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22

Zakon o općem upravnom postupku
Narodne novine broj: 47/09 i 110/21

Zakon o porezu na dobit
Narodne novine broj: 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10,22/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/22

Zakon o porezu na dohodak
Narodne novine broj: 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22

Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Narodne novine broj: 73/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23

Zakon o računovodstvu
Narodne novine broj: 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22

Zakon o doprinosima
Narodne novine broj: 84/08152/08, 94/09, 18/1122/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 115/16, 106/18, 33/23

Zakon o obveznim odnosima
Narodne novine broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22.

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Narodne novine broj: 78/15, 102/19.

Zakon o državnim potporama
Narodne novine broj:n 47/14, 69/17

Stečajni zakon
Narodne novine broj: 71/15, 104/17, 36/22

Ovršni zakon
Narodne novine broj: 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 04/18, 4/18.  i 112/19

Zakon o političkim strankama
Narodne novine broj: 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06, 1/07

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
Narodne novine broj: 29/19, 98/19, 126/21

 

PRAVILNICI:

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
Narodne novine broj: 24/23, 102/17, 102/17, 1/20, 147/20, 144/21

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Narodne novine broj: 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 37/22

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Narodne novine broj: 26/10, 120/13, 120/13, 1/20, 144/21

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Narodne novine broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21

Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra
Narodne novine broj: 128/09, 142/14, 23/19, 83/21, 144/21

Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Narodne novine broj: 67/22

Pravilnik o proračunskom nadzoru
Narodne novine broj: 121/22

Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Narodne novine broj: 58/16

Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti
Narodne novine broj: 121/16, 125/17

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Narodne novine broj: 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 01/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 01/21, 73/21, 41/22, 133/22, 43/23

Pravilnik o porezu na dohodak
Narodne novine broj: 10/17, 128/17, 106/18, 01/19, 80/19, 01/20, 74/20, 01/21

Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organizaciranja smještaja u turizmu
Narodne novine broj: 1/19, 1/20, 1/21, 156/22

 

ODLUKE:

Odluka o gradskim porezima Grada Trogira
Narodne novine broj: 119/20

Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Trogira
Narodne novine broj: 126/21

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
Službeni glasnik Gada Trogira: 26/21

 

UREDBE:

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
Narodne novine broj: 95/19

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
Narodne novine broj: 52/13, 94/14, 144/21