ZAKONI:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Narodne novine broj: 10/97, 107/97, 94/13, 98/19 i 57/22)

Zakon o socijalnoj skrbi
Narodne novine broj: 18/22, 46/22 i 119/22

Zakon o udrugama
Narodne novine broj: 74/14, 151/22

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
Narodne novine broj: 121/14

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi
Narodne novine broj:  83/22

Zakon o sustavu civilne zaštite
Narodne novine broj: 82/15, 118/18, 31/20. 20/21 i 114/22)

Zakon o zaštiti od požara
Narodne novine broj: 92/10 i 114/22

Zakon o vatrogastvu
Narodne novine broj: 125/19 i 114/22

Zakon o uklanjanju i ublažavanju posljedica prirodnih nepogoda
Narodne novine broj: 16/19

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Narodne novine broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21

 

PRAVILNICI:

Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata Grada Trogira
Službeni glasnik grada Trogira broj: 04/16

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba iz proračuna Grada Trogira
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 8/15

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija
Narodne novine broj: 31/15

 

ODLUKE: 

Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv za financiranje programa/projekata organizacija civilnog društva iz područja društvenih djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, turizma i međunarodne suradnje od interesa za Grad Trogir za 2024. godinu

Odluka o imenovanju Povjerenstva za kontrolu formalnih uvjeta Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Trogira u 2024. godini

Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Trogira u 2024.godini

Odluka o imenovanju Povjerenstva za rješavanje prigovora

Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada Trogira
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 21/22 i 24/22)

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Trogira
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 24/22

Odluku o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Trogira
Službeni Glasnik Grada Trogira broj: 7/23

Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Trogira
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 13/20

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Trogir“
Službeni glasnik Grada Trogira, broj 11/23

Odluku o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna
Službeni glasnik Grada Trogira 21/22

 

UREDBE: 

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  
Narodne novine broj: 26/15

 

OSTALI AKTI:

Program mjera poticanja poduzetništva na području Grada Trogira
Službeni glasnik Grada Trogira, broj 11/23

Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Trogira
Službeni Glasnik Grada Trogira br. 9/21 i 11/23

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Trogir

Plan zaštite od požara za Grad Trogir

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Trogira za 2024.g.