Vodovod i kanalizacija

Vodovod i kanalizacija pruža usluge vodoopskrbe i odvodnje na području 4 grada i 9 općina.

MREŽA TROGIR
Put Gospe od Anđela 3
21220 Trogir
Tel: 021/881-523
Fax: 021/881-480
Radno vrijeme: 07:30-10:30 sati

Web: www.vik-split.hr