Uznapredovali radovi na obnovi infrastrukture u staroj jezgri Trogira

Radovi napreduju po dinamičkom planu i izvjesno je da će Kažotićeva ulica biti prohodna i prije početka turističke sezone

Radovi na cjelovitoj rekonstrukciji infrastrukture u staroj jezgri Trogira napreduju planiranom dinamikom. Radi se o prvoj od sedam faza projekta, vrijednoj oko 2 milijuna eura koja osim novog sustava odvodnje, oborinske odvodnje, vodovodne i elektroenergetske mreže, podrazumijeva i novo kameno popločanje, sve u suradnji s Konzervatorskim odjelom. Ključni benefit ovog projekta je taj da uskoro kanalizacija neće ići na rivu nego putem kolektora na Divulje. Nositelj projekta je agencija EKO Kaštelanski zaljev, a investitori ViK i HEP dok radove izvodi Vodoprivreda.„S obzirom na situaciju na terenu, realno je da će glavna ulica, Kažotićeva, biti prohodna i prije 1. lipnja, a do tada će se raditi još neke bočne ulice. Pohvale izvođaču i nadzoru na do sada obavljenom poslu. Ovo je zahtjevan projekt koji je bio na čekanju godinama, nasušno potreban, a tek sad kad su iskopi napravljeni vidimo u kako lošem stanju je sve to bilo. Ovo je projekt koji ima podršku i stanovnika, i ugostitelja i obrtnika koji rade u jezgri. Nije lako živjeti ni raditi kad su radovi, ali još malo strpljenja i značajno ćemo podignuti kvalitetu života u jezgri“, rekao je gradonačelnik Ante Bilić.

Jadranko Roguljić, voditelj projekta iz agencije EKO Kaštelanski zaljev, dodao je:

„Ovo je dosta poseban i specifičan projekt gdje treba voditi računa o mnogo čemu, prvenstveno o tome da je ovo UNESCO-v grad i da tu ne smijemo napraviti nijednu grešku. Posebno bih naglasio vrlo dobru suradnju s konzervatorskim odjelom, i s Gradom, Holdingom, ali i sa svim građanima. Ovo je tek prva faza, radovi napreduju dobro u ovom trenutku. Mi pratimo trase postojećih instalacija, ali postoji uvijek mogućnost da se naiđe na neki arheološki artefakt koji će promijeniti dinamiku radova. Za par dana počinju radovi u Budislavićevoj ulici, tu je svakako predviđeno da se naprave arheološki radovi prije nego krenemo s instalacijama“, rekao je Roguljić.