Uskoro započinju radovi na rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije u staroj jezgri Trogira

„Sanacija infrastrukture je nužna, prvenstveno zbog kvalitete života i očuvanja okoliša i donijet će velike benefite stanovnicima jezgre te ugostiteljima“, poručio je gradonačelnik

Potpisan je ugovor o izvođenju radova na izgradnji i sanaciji vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava te rekonstrukciji elektroenergetske mreže stare gradske jezgre grada Trogira. Naručitelj projekta je Agencija EKO Kaštelanski zaljev, dok su investitori Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o Zagreb, a radove će izvoditi Vodoprivreda Split d.d. Solin. Vrijednost ugovora je 15.559.431,35 kn + PDV (od toga ViK 11.468.305,10 kn, a HEP 4.091.126,25 kn).

Ugovor je sklopljen krajem srpnja, radovi će započeti sredinom rujna, a tim povodom gradonačelnik Ante Bilić, direktor ViK-a Tomislav Šuta, direktor Vodoprivrede Predrag Zekić, direktor HEP ODS Elektrodalmacija Split Saša Kraljević te izvršna direktorica agencije EKO Kaštelanski zaljev Tina Runjić Ćuk održali su prvi koordinacijski sastanak i obišli dio lokacija u jezgri gdje će se izvoditi radovi.

„Radi se o prvoj od ukupno sedam faza rekonstrukcije koje nas čekaju. Infrastruktura u jezgri je zastarjela i ne može podnijeti pritisak, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci, dok zimi svjedočimo čestom plavljenju. S ovom investicijom toga više neće biti. Ovo će biti jedan višegodišnji projekt, ali donijet će ogromne benefite za stanovnike jezgre, ugostitelje i obrtnike koji tu rade. Sanacija infrastrukture je nužna, prvenstveno zbog kvalitete života i očuvanja okoliša. Umjesto u more, odvodnja će ići na Divulje, ugradit će se crpne stanice za oborinske vode, ići će novo popločanje ispod kojeg će biti nove betonske ploče zbog čega kareti neće toliko štetiti, rasvjeta… U projekt se uključio HEP pa me veseli što ćemo u sklopu radova napraviti i ukopavanje kabela tako nećemo dva puta morati raskopavati gradsku jezgru“, istaknuo je gradonačelnik Bilić.

Radovi će se odvijati van turističke sezone, a sanacija će krenuti od parka Fortin, pa prema Kažotićevoj ulici gdje je plavljenje najizraženije za svake veće kiše.

„Ovaj projekt nije u sklopu projekta Aglomeracije. Realizacijom ovog projekta ispuštanje fekalija direktno u more u samom središtu Trogira postat će prošlost. To je nešto na čemu se radilo skoro sedam godina, a konzervatori su u pripremi projekta cijelo vrijeme bili uključeni te će također biti uključeni u daljnjoj fazi zbog same složenosti lokaliteta“, istaknuo je Tomislav Šuta, direktor ViK-a.

Radovi obuhvaćaju:

  1. Izgradnju i sanaciju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava:

– Zamjena postojećih kanalizacijskih kolektora profila DN250-500 mm, duljine  910.2 m;

– Zamjena postojećih vodovodnih cjevovoda profila DN63-110 mm, ukupne duljine 1165.7 m;

– Izgradnja kanalizacijske crpne stanice kapaciteta Q=250 l/s;

– Izgradnja obalnog ispusnog cjevovoda DN600 mm, duljine 9 m;

– Sanacija postojećih kanalizacijskih kolektora CIPP metodom (bez iskopa) u duljini od 189.5 m;

– Uređenje kamenih opločnika povijesne jezgre ukupne površine 2229 m2.

  1. Rekonstrukciju elektroenergetske mreže:   

– Izgradnja podzemne mreže 1 kV;

– Zamjena dotrajalih kabela 20(10) kV;

– Prespajanje priključaka na novoizgrađenu mrežu;

– Demontaža zračne mreže.

Rok za izvođenje radova ove faze projekta je 24 mjeseca.