Uskoro cesta i parkiralište na nasipu Brigi, radovi na lukobranu i lučici idu po planu

Pojas Brigi dobit će i 450 metara biciklističke staze i šetnice, a u Trogiru će biti postavljena tri terminala s po deset klasičnih i električnih bicikala

Grad Trogir potpisao je ugovor s izvođačem radova koji će realizirati pristupnu cestu i parkiralište na nasipu Brigi. Projekt je vrijedan 1.300.000 kuna, od čega 500.000 kuna daje Županija, a ostalo financira Grad. Radovi će započeti u prvoj polovici studenog, a potrajali bi do šest mjeseci.

Ovo je još jedan korak u projektu uređenju cijelog pojasa Brigi – Lokvice, gdje trenutno zadovoljavajućom dinamikom napreduju radovi na prvoj fazi, a to je izgradnja lukobrana i lučice. Investicija je vrijedna 6,7 milijuna kuna, od čega Splitsko-dalmatinska županija sufinancira oko pola iznosa, a ostalo podmiruju Grad i Pomorsko športska udruga “Lokvice” koja je i nositelj projekta. Uskoro će biti gotova građevinska dozvola za drugu fazu, odnosno uređenje obale te šetnice do novog mosta, s brojnim sadržajima, a trenutno se priprema dokumentacija za sportsku zonu. Do kraja godine bit će izdane i dozvole i za šetnicu do Pantana, što je posljednja faza projekta.

„Pojas Brigi – Lokvice jedan je od kapitalnih projekata grada. Vjerujem da ćemo u roku od tri do četiri godine tu imati jednu reprezentativnu morsko-rekreativnu zonu i time ćemo, uz novi most i rekonstrukciju ostatka ceste koja uskoro slijedi, zaokružiti uređenje istočnog ulaza u grad. Hvala Županiji što nam je partner na ovom projektu“, rekao je gradonačelnik Ante Bilić.

Vezano uz biciklističku stazu uz nasip Brigi, Grad Trogir dio je projekta “Urbana mobilnost – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split” kojim će se, putem europskih sredstava, financirati izgradnja 450 metara šetnice i biciklističke staze s kompletnom infrastrukturom na predjelu Brigi – Lokvice. Bit će postavljena tri terminala s deset električnih i deset klasičnih bicikala. Projekt je vrijedan oko 3.7 milijuna kuna. Planirano je da će aktivnosti implementacije sustava javnih bicikala biti provedene do lipnja 2021. godine, a izgradnja i označavanje biciklističkih prometnica do sredine 2022. godine. Cilj je dodatno popularizirati bicikle kao alternativni oblik javnog prijevoza i tako povezati širi pojas splitske aglomeracije.