UMANJENJE KOMUNALNE NAKNADE ZA PRAVNE OSOBE

Grad Trogir pripremio je odluku o oslobođenju od komunalne naknade za 50 posto svih pravnih osoba koji imaju promet umanjen za 50 posto ili više u odnosu na prošlu godinu, na rok od tri mjeseca. Ovo je nova u nizu mjera u cilju ublažavanja posljedica od krize uzrokovane epidemijom koronavirusa (ostale mjere mogu se vidjeti ovdje). Komunalna naknada jedan je od najvažnijih izvora financiranja Grada. To je strogo namjenski prihod i de facto porez na imovinu, te se koristi isključivo za održavanje komunalne infrastrukture, što podrazumijeva:

  • Struju za javnu rasvjetu
  • Održavanje javne rasvjete
  • Održavanje zelenila
  • Pometanje grada
  • Pranje grada
  • Održavanje nerazvrstanih cesta
  • Održavanje javno-prometnih površina (trgovi, nogostupi, pješačke zone)
  • Održavanje groblja
  • Održavanje dječjih igrališta
  • Deratizaciju i dezinfekciju

To su osnovne i nužne funkcije grada čije smanjivanje bi značilo bitan pad standarda života. Svako veće smanjenje komunalne naknade dovelo bi u pitanje navedene djelatnosti, a to ne želimo dopustiti. Na druge načine osigurali smo likvidnost proračuna i građani u ovom trenutku ne moraju brinuti oko funkcioniranja grada.