Udruge u kulturi

Na području Grada Trogira djeluje više udruga čiji angažman potpomaže razvoju kulturne scene na području grada. U nastavku donosimo popis udruga u kulturi.

Popis udruga:

 

Narodna glazba TROGIR
Predsjednica: Duška Guina
Gradska 41
tel: + 385 (0)21 882 – 943
e-mail: glazbatrogir@gmail.com

Kulturno-umjetničko društvo “KVADRILJA”
Predsjednica: Rosanda Katić
Obala k. Zvonimira 15
tel.: +385 (0)21 882-266

Hrvatsko pjevačko društvo
“Petar Berislavić”
Tajnik: Anita Yolande Tarašić
Obala b. Berislavića b.b.
tel.: +385 (0)21 884-341
+385 (0)21 880-397

Klapa “TRAGOS”
Predsjednik: Tomislav Jakus
Obala b. Berislavića 16
mob.: 099 339 1373
www.klapa-tragos.com

Udruga svetog Jakova
Predsjednik: Vinko Buble
Put Balana 55

Klapa Stivanja
Predsjednica: Đina Županović
dr. Franje Tuđmana 40
Dalmatinska muška klapa Trogir 1964
Predsjednik: Duje Coce
Svete Ane 4

Udruga”Gospe od Karmela”
Predsjednik: Kuzma Buble
Matice hrvatske 35
tel.: + 385 (0)21 884-917

Združeni artisti TROGIR
Predsjednik: Duško Geić
Dr. Franje Tuđmana 47
tel.: +385 (0)21 881-225

Udruga Gozba
Predsjednica: Ivana Orešić
Tina Ujevića 21
Likovna udruga Trogir
Predsjednica: Marina Ivica
Budislavićeva 18

Ogranak MATICE HRVATSKE TROGIR
Predsjednica: Danka Radić, prof.
Obala b. Berislavića 15
tel.: + 385 (0)21 881 406

Društvo za zašt.kult.dobara “RADOVAN”
Predsjednica: Danka Radić, prof.
Gradska vrata 4
tel.: + 385 (0)21 881-406
fax.: + 385 (0)21 884-293

Glazbena škola Josip Hatze
DO Trogir
Voditeljica: Rašeljka Bonačić, prof.
Gradska 41

Kvadrilja
predsjednik Jerko Jakšić