Tribina za građane Trogira: Kako smanjiti račune za komunalne usluge?

U petak, 21. travnja, od 18 do 19:30 sati u zgradi DVD-a, 1. kat, održat će se panel-rasprava o gospodarenju otpadom u organizaciji Trogir Holdinga i Udruge Sunce.

U petak, 21. travnja, od 18 do 19:30 sati u zgradi DVD-a, 1. kat, održat će se panel-rasprava o gospodarenju otpadom u organizaciji Trogir Holdinga i Udruge Sunce.

Bit će riječi o promjenama u gospodarenju otpadom na razini Hrvatske odnosno Europske unije, pa tako i Trogira te će biti pojašnjeni načini kako osjetno smanjiti račune komunalnih troškova.

Cilj je edukacijom kao što je ova i kroz druge aktivnosti približiti građanima važnost i koristi odgovornog odlaganja otpada, odvajanja i smanjenja količina otpada koje nastaju u domaćinstvima kako bi se u konačnici što manje količine otpada deponirale na trogirsko odlagalište Vučje brdo, a što veće količine reciklirale i ponovno koristile. Koristi su višestruke, od čišćeg okoliša, zraka, vode, mora pa do značajnih ušteda za kućne budžete.

Prijava za sudjelovanje nije potrebna, a sudjelovanje je besplatno!

Pozivaju se građani na dolazak u što većem broju!