Tribina na temu „Odvojeno prikupljanje otpada“

Predavačice Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, održale su tribinu u Gradskoj vijećnici Grada Trogira dana 19.12.2022. (ponedjeljak) u 17 sati na temu „Odvojeno prikupljanje otpada“.

Tribina se sastojala od:

  • upoznavanja s radom Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
  • upoznavanja s zakonodavnim okvirom gospodarenja otpadom u RH
  • pregleda mjera i preporuka za suzbijanje količine otpada
  • edukacije o pravilnom odvajanju otpada s naglaskom na principe „smanji“ i „ponovo koristi“