Grad Trogir dio studijske posjete Veneciji u sklopu inicijative Plastic Smart Cities