Sprječavanje sukoba interesa – Članak 76. zakona o javnoj nabavi

Sukladno članku 80. stavcima 1. i 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj 120/16) Grad Trogir kao javni naručitelj objavljuje gospodarske subjekte sa kojima su predstavnici naručitelja – zamjenici gradonačelnika te s njima povezane osobe u sukobu interesa, dok za gradonačelnika takvi gospodarski subjekti ne postoje.

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Grad Trogir kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika te s njima povezane osobe – u sukobu interesa.