Sprječavanje sukoba interesa – Članak 76. zakona o javnoj nabavi

Sukladno članku 80. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16; 114/22) Predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Sukladno stavku 2.točci 1. naprijed citiranog članka Zakona Naručitelj je  obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1.  Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Grad Trogir kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika te s njima povezane osobe – u sukobu interesa.